Đăng nhập

Từ khóa
Danh mục

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Số lượng    

Lượt xem: 98

Mô tả

Mô tả
Hệ Thống Dụng Cụ Vệ Sinh Vikan cung cấp các giải pháp đáng tin cậy để tránh lây nhiễm chéo - một động lực chính đằng sau đáp thành công vệ sinh nghiêm ngặt yêu cầu và pháp luật y tế và an toàn cần thiết của thực phẩmHệ Thống Dụng Cụ Vệ Sinh Vikan cung cấp các giải pháp đáng tin cậy để tránh lây nhiễm chéo - một động lực chính đằng sau đáp thành công vệ sinh nghiêm ngặt yêu cầu và pháp luật y tế và an toàn cần thiết của thực phẩm.
Thái thiết kế các sản phẩm mà giữ cho người dùng trong tâm trí:
Giảm số lượng vật liệu cần thiết làm sạch công cụ Màu mã hóa làm từ FDA và EU đã được phê duyệt phạm vi toàn diện để đảm bảo mọi bề mặt và loại thiết bị có thể được làm sạch Hệ Thống Dụng Cụ Vệ Sinh Vikan
Model sản phẩm Hệ Thống Dụng Cụ Vệ Sinh Vikan:
Thông tin liên hệ:
Mr. Nhân - 0938 984 234
Email: nhan@antrongtin.com
38903: Hand Brush L, 200 mm, Stiff, Blue

42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue
70333: Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium, Blue
41823: Washing Brush w/long Handle, 415 mm, Medium, Blue
30893: Utility Brush, 290 mm, Medium, Blue
708849 Floor Squeegee 400 mm
53763: Tube Brush, Ø20 mm, 500 mm, Medium, Blue
53683 Tube Brush f/flexible handle Ø 40 mm Blue
31793: Broom, 410 mm, Soft, Blue
42885: Brush w/Heat Resistant Filaments, 290 mm, Stiff, White
44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue
311552: Garage Broom, 440 mm, Stiff, Black
35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue
45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue
64403: Hand Brush S / Nailbrush, 130 mm, Stiff, Blue
35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue
45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue
45896: Hand Brush, 330 mm, Medium, Yellow
45892: Hand Brush, 330 mm, Medium, Green
41923: Washing Brush with short Handle, 270 mm, Stiff, Blue
30883 Utility Brush 260 mm Medium Blue
30884 Utility Brush 260 mm Medium Red
41693: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Blue
41694: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Red
41929: Washing Brush w/short Handle, 270 mm, Stiff, Black
41953: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Blue
41954: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Red
42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue
42874: Dish Brush, 290 mm, Medium, Red
44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue
44014: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Red
35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue
35874: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Red
31664: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Red
29394: Stainless Steel Handle, Ø31 mm, 1510 mm, Red
40503: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Blue
40504: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Red
40553: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Blue
40556: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Yellow
40613: Hand Scraper, 102 mm, Blue
40616: Hand Scraper, 102 mm, Yellow
40513: Hand Scraper, flexible,165 mm, Blue
40515: Hand Scraper, flexible,165 mm, White
40516: Hand Scraper, flexible,165 mm, Yellow
29113: Scraper w/flexible steelblade, 260 mm, Blue
29125. Table- & Floor Scraper, 270 mm, White
56864: Bucket,12 Litre(s), Red
56874: Lid f/Bucket 5686, Red
53584: Brush Kit f/Softice Machines, Red
5550503: Pastry Brush, 50 mm, Soft, Blue
53619: Drain Cleaning Brush, 275 mm, Stiff, Black
31663: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Blue
31664: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Red
35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue
35874: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Red
40503: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Blue
31743: Broom, 410 mm, Soft/stiff, Blue
31793: Broom, 410 mm, Soft, Blue
31993: Broom, 610 mm, Soft, Blue
41923: Washing Brush with short Handle, 270 mm, Stiff, Blue
56233: Shovel, 379 x 345 x 90 mm, 1035 mm, Blue
56703: Hand Scoop, 2 Litre(s), Blue
71403: Ultra Hygiene Squeegee, 400 mm, Blue
71503: Ultra Hygiene Squeegee, 500 mm, Blue
71603: Ultra Hygiene Squeegee, 600 mm, Blue
71703: Ultra Hygiene Squeegee, 700 mm, Blue
31043: Lobby Broom, 260 mm, Soft/stiff, Blue
41693: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Blue
56253: Shovel, 327 x 271 x 50 mm, 1040 mm, Blue
56753: Hand Scoop, 1 Litre(s), Blue
56883: Bucket, 6 Litre(s), Blue
56893: Lid f/Bucket 5688, Blue
56863: Bucket,12 Litre(s), Blue
56873: Lid f/Bucket 5686, Blue
56923: Bucket, 20 Litre(s), Blue
56933: Lid f/Bucket 5692
77223: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 405 mm, Blue
77233: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 505 mm, Blue
77549: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Black
77253: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 700 mm, Blue
29153: Broom, 330 mm, Stiff, Blue
29203: Broom, 530 mm, Stiff, Blue
35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue
56049: Ergonomic shovel with drain holes, 380 x 340 x 90 mm, 1305 mm, Black
56773: Hand Scoop, 0.5 Litre(s), Blue
77523: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 400 mm, Blue
77533: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 500 mm, Blue
77543: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Blue
77553: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 700 mm, Blue
38853: Round Hand Scrub, Ø110 mm, Stiff, Blue
77623: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 400 mm, Blue
77633: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 500 mm, Blue
77643: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Blue
77653: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 700 mm, Blue
44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue
71253: Ultra Hygiene Table Squeegee w/Mini Handle, 245 mm, Blue
41953: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Blue
35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue
525052: Rim Brush, Ø65 mm, 320 mm, Soft, Black
47535: Scrubbing Brush - heat resistant filaments, 150 mm, Stiff, White
38903: Hand Brush L, 200 mm, Stiff, Blue
42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue
70333: Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium, Blue
41823: Washing Brush w/long Handle, 415 mm, Medium, Blue
30893: Utility Brush, 290 mm, Medium, Blue
708849 Floor Squeegee 400 mm
53763: Tube Brush, Ø20 mm, 500 mm, Medium, Blue
53683 Tube Brush f/flexible handle Ø 40 mm Blue
31793: Broom, 410 mm, Soft, Blue
42885: Brush w/Heat Resistant Filaments, 290 mm, Stiff, White
44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue
311552: Garage Broom, 440 mm, Stiff, Black
35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue
45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue
64403: Hand Brush S / Nailbrush, 130 mm, Stiff, Blue
35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue
45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue
45896: Hand Brush, 330 mm, Medium, Yellow
45892: Hand Brush, 330 mm, Medium, Green
41923: Washing Brush with short Handle, 270 mm, Stiff, Blue
30883 Utility Brush 260 mm Medium Blue
30884 Utility Brush 260 mm Medium Red
41693: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Blue
41694: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Red
41929: Washing Brush w/short Handle, 270 mm, Stiff, Black
41953: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Blue
41954: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Red
42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue
42874: Dish Brush, 290 mm, Medium, Red
44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue
44014: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Red
35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue
35874: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Red
31664: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Red
29394: Stainless Steel Handle, Ø31 mm, 1510 mm, Red
40503: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Blue
40504: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Red
40553: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Blue
40556: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Yellow
40613: Hand Scraper, 102 mm, Blue
40616: Hand Scraper, 102 mm, Yellow
40513: Hand Scraper, flexible,165 mm, Blue
40515: Hand Scraper, flexible,165 mm, White
40516: Hand Scraper, flexible,165 mm, Yellow
29113: Scraper w/flexible steelblade, 260 mm, Blue
29125. Table- & Floor Scraper, 270 mm, White
56864: Bucket,12 Litre(s), Red
56874: Lid f/Bucket 5686, Red
53584: Brush Kit f/Softice Machines, Red
5550503: Pastry Brush, 50 mm, Soft, Blue
53619: Drain Cleaning Brush, 275 mm, Stiff, Black

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàngCÔNG TY TNHH KT-CN AN TRỌNG TÍN

Địa chỉ: 90/14A, ẤP 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP HCM

Tel: 028 35899479  Fax: (84.28) 35899 480

Thông tin liên hệ: Mr. Nhân: 0938 984 234

Email: Nhan@antrongtin.com

Tự tạo website với Webmienphi.vn