Đăng nhập

Từ khóa
Danh mục

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ
Bảo hành : 12 tháng

Số lượng    

Lượt xem: 219

Mô tả

Thiết Bị Weidmuller Việt Nam là một đối tác lâu năm, có kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất và chế tạo máy. Chúng tôi có một kết nối sẵn sàng cho tất cả mọi thứ giữa mức điều khiển và bộ điều khiển bộ cảm biến

Thiết Bị Weidmuller Việt Nam là một đối tác lâu năm, có kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất và chế tạo máy. Chúng tôi có một kết nối sẵn sàng cho tất cả mọi thứ giữa mức điều khiển và bộ điều khiển bộ cảm biến.

 

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ An Trọng Tín Thiết Bị Weidmuller Việt Nam

Seri sản phẩm Thiết Bị Weidmuller Việt Nam :

 

article noarticle name

0059160000 DK 4/35 1D 22R1 +RAHMEN
0101700000 TST 2/M6
0103300000 BFSC M4X9T
0104060000 EGT2 EG2/EN SCHALT.
0104260000 EGT5 EG2/EN TASTER
0104360000 EGT4 EG2/EN
0105100000 AP SAK4-10 DB
0105260000 ASK 1/EN/KOHUE OR
0105420000 SAKT 1/35/LT
0105520000 SAKT 1/35/LT STB25/4
0105620000 SAKT 1/35/LT STB
0105720000 SAKT 1/35/QT1
0105820000 SAKT 1/35/DU1
0105920000 SAKT 2/35/LT/STB
0106020000 SAKT 2/35/LT 4STB
0106161001 SKH D32 LP 5/16
0107160000 SAK 2.5/TC AL
0107260000 SAK 2.5/TC CH
0107661001 SKH D32 LP 5/16
0108560000 SAK 2.5 SW 1X1
0109920000 SAK 6 KRG
0110020000 SAK 10 KRG
0110060000 SAK 10
0110070000 SAK 10 KRG/BL
0110080000 SAK 10 BL
0114100000 QL 2 SAKB10
0114660000 EGT6 EG2/EN
0117500000 TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
0117510000 TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
0117900000 AP SAK4-10 RT
0117910000 AP SAK4-10 I
0117920000 AP SAK4-10 KRG
0117960000 AP SAK4-10
0117970000 AP SAK4-10 KRG/BL
0117980000 AP SAK4-10 BL
0119560000 RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR
0119660000 RF RS 70 LI/A2/O.SG OR
0119760000 ZW 5 RS OR
0119860000 ZW 15 RS OR
0119960000 ZW 30 RS OR
0120060000 ZW 45 RS OR
0122800000 TS 32X15 2M/ST/ZN
0123500000 SB 17
0123600000 QL 2 SAK35
0123700000 QL 3 SAK35
0123800000 QL 4 SAK35
0124300000 H16,0/15
0124400000 H25,0/15
0124620000 SAKT 1/35/QT2
0124700000 H6,0/15
0124800000 H10,0/15
0126011001 RS 18 24VDC LD 4U LP
0126061001 RS 18 M.LOESCHDIODE 4U
0126160000 ZW 25 RS OR
0126260000 RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR
0126360000 EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U
0126620000 SAKH 6
0126720000 SAKH 10 KRG
0128060000 ZG 1 F.SK       SCHWARZ
0128320000 SAK 4 KRG
0128360000 SAK 4
0128370000 SAK 4 KRG BL
0128380000 SAK 4 BL
0128900000 BFSC M3X22 PA/RT
0129100000 BFSC M4X32 PA/RT
0130120000 TW SAK4-10 KRG
0130160000 TW 4 SAK4-10
0130170000 TW SAK4-10 KRG/BL
0130180000 TW 4 SAK4-10 BL
0130600000 QL 2 SAK4
0130700000 QL 3 SAK4
0130800000 QL 4 SAK4
0131400000 QL 2 SAKH10
0131500000 QL 3 SAKH10
0131720000 AP SAKH6/10 KRG
0132660000 DEK 5 FW VARIANTEN
0133260000 DEK 5 FW VARIANTEN
0133360000 DEK 6 FSZ VARIANTEN
0133360001 DEK 6 FSZ 1-10
0133360011 DEK 6 FSZ 11-20
0133360021 DEK 6 FSZ 21-30
0133360031 DEK 6 FSZ 31-40
0133360041 DEK 6 FSZ 41-50
0133400000 STB 28.5 IH/SW SAK2.5
0133560000 EGR EG2 24VDC 1R
0133660000 EGR EG2 24VDC 1A
0133760000 AP EG3
0134000000 QB 25/6.5/11.5 SAKR
0134120000 SAKA 10
0134220000 AP SAKA KRG
0134420000 KS 2 O.D2
0134500000 D2 KS2 TP
0134700000 TS 15X5 2M/AL/BK
0134920000 SAKB 10
0135200000 STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
0135300000 SB 14
0135500000 QL 2 SAKA10
0135600000 QL 3 SAKA10
0135700000 QL 4 SAKA10
0135800000 VL 2 SAK16/SAKA
0135900000 VL 2 SAK6/10/SAKB
0136300000 BFSC M4X6 MS
0136400000 SS M4         D 128-A 4
0137100000 HP SKH
0137400000 E 14/2A RS
0137500000 E 14/4A BR
0138000000 P 14/2 D01 RS SAKS4
0138100000 P 14/4 D01 BR SAKS4
0138360000 ZBE EG 3
0138900000 SCHS1
0139000000 ESO/SCHS1  500X12,5X0,3
0139160000 SAK 70/35
0139200000 STR F.SCHS
0140200000 STB 16/D7/4/M4 SAK35
0140320000 KS 4 O.D4
0140500000 D4 KS4 TP
0140620000 KS 6 O.D6
0140800000 D6 KS6 TP
0141620000 KS 10 O.D10
0141800000 D10 KS10 TP
0144400000 SAKE 35
0146720000 AP SAKB/C/T KRG
0146760000 AP SAKB/C/T BE
0147100000 STB 17/D6/4/M4 SAKC10
0149700000 BFSC M4X6
0150420000 SAKG 70 II/GW
0150960000 AP SAKD2.5N
0150980000 AP SAKD2.5N BL
0152700000 SST 3 2M
0155900000 QL 2 SAK2.5
0156000000 QL 3 SAK2.5
0156100000 QL 4 SAK2.5
0156300000 CPSB M8
0156400000 CPSB M10
0158560000 MP EG3/DB BE
0162220000 SAKS 4 USA
0162520000 AP AKA2.5
0163460000 DK 4/35 2D GET.SCH.
0163500000 STFA EG3
0163860000 RKF EG3 BE
0163960000 GH EG3 A.1 M.1 BOHR. BE
0164000000 TSTW 6/M6
0164400000 SS M3         D 128-A 3
0164600000 TW SAKG28 HP/TF/GE/2
0165860000 STA 2.5/2
0167000000 QL 3 SAK70
0168600000 STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5
0168820000 SAK 4 CUN KRG
0168860000 SAK 4 CUN
0169020000 SAK 10 CUN KRG
0169300000 TS 32X15 2M/AL/BK
0169400000 SST 3 2M MS
0169900000 STB 14/D6/4/M3 SAK10
0170020000 SAKG 28 I
0170320000 SAKG 28 II
0170420000 SAKG 32 II
0170520000 SAKG 40 II
0170620000 SAKG 46 II
0170720000 SAKG 54 II
0171110000 CLI C 1-3 MP NE
0171111687 CLI C 1-3 GE NE MP
0171300000 CLI C 2-4 CD NE
0171301687 CLI C 2-4 GE NE CD
0172160000 SAKR/35
0172180000 SAKR/35 BL
0175960000 AKZ 2.5 O.ZA
0177600000 AP SAK4-10 KRG/DB
0178060000 EGR EG3 24VDC 2A
0178100000 TSTW 5/M5
0178220000 SAKS 4/35 USA
0178500000 AD 3 SAK10
0178600000 AD 4 SAK10
0178700000 AD 4 SAK35
0178960000 SKH C64 RH2
0179900000 TW SAKG46 HP/TF/GE/2
0180400000 PS 2.3 RT
0180600000 EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
0180700000 EP 2 SAKG46/35 HP/DBR
0180800000 EP 2 SAKG46/35 HP/TF/GE
0180961001 RSD A22 LP/LP
0181061001 RSD K22 LP/LP
0181360000 RSD 12 GSF5/GSF5
0181461001 RSD 12 LP/LP
0181960000 STV 2/10 ZE M4X18 1L BR
0183360000 SAKR/35 2STB
0183380000 SAKR/35 2STB BL
0185020000 SAKG 28 II/GW
0185120000 SAKG 32 II/GW
0185220000 SAKG 40 II/GW
0185320000 SAKG 46 II/GW
0185420000 SAKG 54 II/GW
0185760000 SAKRD/35
0186100000 H2,5/12
0186500000 H1,5/10
0189400000 CLI MH 110 HSTR
0189860000 SAK 2.5/TC CO
0189960000 SAK 2.5/TC CU
0190060000 SAK 2.5/TC FE
0190160000 EK 16/35
0190260000 TSCH 6 DKI S4
0191120000 SAKS 1/G25
0191220000 SAKS 1/G20
0191300000 AP SAKS1+3 KRG/DB
0191320000 AP SAKS1+3 KRG
0191400000 QL 2 SAKS1
0191500000 QL 3 SAKS1
0191600000 QL 4 SAKS1
0191860000 TW SAKD2.5N
0191900000 H6,0/12
0192700000 G 25/2.00A/F BL
0192800000 G 25/4.00A/F BR
0192900000 G 25/6.30A/F GN
0193100000 G 25/10.0A/M RT
0193220000 SAK 6N KRG
0193260000 SAK 6N
0193280000 SAK 6N BL
0193560000 EGR EG3 24VUC 2A
0194000000 QL 2 SAKG32+70
0194100000 QL 2 SAKG40
0194300000 QL 2 SAK6N
0194400000 QL 3 SAK6N
0194500000 QL 4 SAK6N
0194700000 VL 2 SAK6N/SAKT
0195620000 SAKT 1/DU1
0196600000 AD 4 SAK6N
0197000000 VL 2 SAK4
0197100000 TW SAK4-10 HP/DBR/0.5
0197920000 SAKT E/35 2LD 60VAC
0198020000 SAKT E/35 2GL 115VAC
0198120000 SAKT E/35 2GL 230VAC
0198220000 SAKT E/35 2LD 120VAC
0199360000 EWK 2
0199700000 BFSC M3X7 STV1/5
0200100000 SN BK 2-12
0201460000 B8E/16 11-18 / 21-28
0201960000 S8E/16 11-18/21-28
0202260000 SV2E 450
0202360000 SV2E 760
0202460000 S 2EF/16
0204120000 SAK 10 STAN
0204520000 BKLW 4/VS
0204620000 BKLW 6/VS
0205200000 EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE
0205400000 EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE
0206160000 EWK 1
0206820000 SAKS 2
0207400000 QL 2 SAK6N-SAK35
0207530000 DS 14 SAK4
0207630000 DS 12.5 SAK10
0207730000 DS 12.5 SAK6N
0207800000 QL 2 SAKS2
0208000000 QL 4 SAKS2
0208500000 E 16/10A RT TNDZ
0208600000 E 16/16A GR TNDZ
0208700000 E 16/20A BL TNDZ
0208800000 E 16/25A GE TNDZ
0208900000 P 16/10 RT SAKS2
0209600000 QB 25/STV1.5
0210060000 DK 4/35 LD GR 24VDC
0210160000 DK 4/32 LD ROT 24VDC
0210260000 DK 4/35 LD ROT 24VDC
0210460000 DK 4/35 LD GR 24VDC
0210800000 ADL
0211120000 SAKS 3 Z/6.3X26
0211200000 AKE 4 MS
0211320000 AP SAKR KRG
0211360000 AP SAKR BE
0211380000 AP SAKR BL
0211400000 QL 2 SAKG40/35
0212700000 QS 2/6.5/2.3 SAK4
0212810000 SAK 6/EN SW
0212840000 SAK 6/EN RT
0212860000 SAK 6/EN
0212880000 SAK 6/EN BL
0213200000 SAKE 70/32
0213420000 SLS 2/2 6.3
0213760000 RF RS 70 MI/A6 OR
0213810000 CLI C 02-3 MP NE
0213811687 CLI C 02-3 GE NE MP
0215560000 SAKD 2.5N
0215580000 SAKD 2.5N BL
0215700000 STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ
0215800000 QL 2 SAKD2.5N
0215900000 QL 3 SAKD2.5N
0216000000 QL 4 SAKD2.5N
0217160000 DK 4SS/35 FF 4X6.3/2.8
0218640000 SAK 2.5/EN GR
0218650000 SAK 2.5/EN GN
0218660000 SAK 2.5/EN
0218680000 SAK 2.5/EN BL
0221200000 QL 15 SAK6N
0222760000 ASK 1/EN LD 15K 24VDC
0222760001 ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H-
0222860000 ASK 1/EN LD 1D 24VAC
0224261001 RS F20 LP2N 5/20
0224361001 RS F34 LP2N 5/34
0224461001 RS F40 LP2N 5/40
0224561001 RS F50 LP2N 5/50
0224661001 RS F60 LP2N 5/60

Mr. Dũng - 0938 984 234

Email: dung@antrongtin.com

 

 


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàngCÔNG TY TNHH KT-CN AN TRỌNG TÍN

Địa chỉ: 90/14A, ẤP 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP HCM

Tel: 028 35899479  Fax: (84.28) 35899 480

Thông tin liên hệ: Mr. Nhân: 0938 984 234

Email: Nhan@antrongtin.com

Tự tạo website với Webmienphi.vn